Otsar s.r.o. Ubytování Otsar Kontakt


Otsar 
 


O nás:

Společnost vznikla 1. února 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka C 21087. Tato firma od začátku své existence zaměřila svou pozornost na práci v oblasti energetiky. Společnost zaměstnává přibližně 10 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Sezónní výkyvy jsou eliminovány subdodavatelskými organizacemi a kooperací s dalšími obchodními partnery.

Servis v oblastech bezpečnosti práce, protipožární ochrany, právní pomoci a daňového poradenství je poskytované externími subjekty dle uzavřených smluv.

Technické vybavení firmy je soustavně inovováno a rozšiřováno tak, aby docházelo k trvalému zvyšování jakosti poskytovaných služeb a tím byla zajištěna konkurenceschopnost společnosti na trhu strojírenských prací.

Snahou celého pracovního kolektivu je docílit vysoké kvality díla ve všech oblastech svého působení.

Měřítkem kvality naší práce je spokojenost všech zákazníků.

Firma OTSAR s.r.o. nabízí širokou oblast odborné pracovní činnosti.Zkušenosti s vedením stavby související s GO turbosoustrojím:Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu (až 100 pracovníků):


Znalost v oblasti výkresové dokumentace:


Znalost v oblasti norem a jakosti výroby a montáží:


Znalost v oblasti vyměřování:


Asistence při sestavování a recertifikace ISOe EMS,BOZP

Pracovní způsobilost vychází z odborné dlouholeté doložené praxe u společností:


Ve společnosti se udržují další profesní způsobilosti:


Firma disponuje nářadím pro svoji pracovní činnost.