O nás      Zaměření firmy      Reference      Ubytování v Plzni      Fotogalerie      Kontakty       Intranet
Společnost vznikla 1. února 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka C 21087 .Tato firma od začátku své existence zaměřila svou pozornost na práci v oblasti energetiky.Společnost zaměstnává přibližně 12 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Sezónní výkyvy jsou eliminovány subdodavatelskými organizacemi a kooperací s dalšími obchodními partnery.

Servis v oblastech bezpečnosti práce, protipožární ochrany, právní pomoci a daňového poradenství je poskytované externími subjekty dle uzavřených smluv.

Technické vybavení firmy je soustavně inovováno a rozšiřováno tak, aby docházelo k trvalému zvyšování jakosti poskytovaných služeb a tím byla zajištěna konkurenceschopnost společnosti na trhu strojírenských prací.

Snahou celého pracovního kolektivu je docílit vysoké kvality díla ve všech oblastech svého působení.


Měřítkem kvality naší práce je spokojenost všech zákazníků.


Firma OTSAR s.r.o. nabízí širokou oblast odborné pracovní činnosti.

Zkušenosti s vedením stavby související s GO turbosoustrojí:
 • vedoucí montér turbíny
 • vedoucí montér na tlaku
 • vedoucí montér potrubí a regulace
 • montér potrubí
 • montér točivých strojů (čerpadla)


Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu ( až 100 pracovníků):
 • vedoucí montér výroby svařenců těles turbíny
 • vedoucí montér montáže technologického zařízení


Znalost v oblasti výkresové dokumentace:
 • orientace ve výkresech strojních součástí
 • orientace ve výkresech technologických celků


Znalost v oblasti norem a jakosti výroby a montáží:
 • kontrolní nálezy při GO
 • sestavení kontrolních nálezů při montáži
 • vyhotovení protokolů


Znalost v oblasti vyměřování:
 • práce s theodolitem a nivelačním přístrojem


Asistence při sestavování a recertifikace ISOe EMS,BOZP

Pracovní způsobilost vychází z odborné dlouholeté doložené praxe u společností:
 • Škoda Energo
 • Škoda Power
 • Ekol Brno
 • Škoda Praha


Ve společnosti se udržují další profesní způsobilosti:
 • jeřábnické průkazy
 • vazačské průkazy
 • svářečské průkazy a oprávnění:
  • základní kurzy elektroda, plamen, argon, CO
  • pálení plamenem, plazmou
  • státní zkoušky plamen, elektroda, argon, C


Firma disponuje nářadím pro svoji pracovní činnost.

© 2020 Otsar s.r.o.