O nás      Zaměření firmy      Reference      Ubytování v Plzni      Fotogalerie      Kontakty       Intranet
Spolenost vznikla 1. nora 2008 zpisem do obchodnho rejstku vedenho krajskm soudem vPlzni oddl C, vloka C 21087 .Tato firma od zatku sv existence zamila svou pozornost na prci v oblasti energetiky.Spolenost zamstnv piblin 12 pracovnk vtrvalm pracovnm pomru. Seznn vkyvy jsou eliminovny subdodavatelskmi organizacemi a kooperac sdalmi obchodnmi partnery.

Servis v oblastech bezpenosti prce, protiporn ochrany, prvn pomoci a daovho poradenstv je poskytovan externmi subjekty dle uzavench smluv.

Technick vybaven firmy je soustavn inovovno a roziovno tak, aby dochzelo k trvalmu zvyovn jakosti poskytovanch slueb a tm byla zajitna konkurenceschopnost spolenosti na trhu strojrenskch prac.

Snahou celho pracovnho kolektivu je doclit vysok kvality dla ve vech oblastech svho psoben.


Mtkem kvality na prce je spokojenost vech zkaznk.


Firma OTSAR s.r.o. nabz irokou oblast odborn pracovn innosti.

Zkuenosti svedenm stavby souvisejc sGO turbosoustroj:
 • vedouc montr turbny
 • vedouc montr na tlaku
 • vedouc montr potrub a regulace
 • montr potrub
 • montr toivch stroj (erpadla)


Zkuenosti svedenm pracovnho kolektivu ( a 100 pracovnk):
 • vedouc montr vroby svaenc tles turbny
 • vedouc montr monte technologickho zazen


Znalost voblasti vkresov dokumentace:
 • orientace ve vkresech strojnch soust
 • orientace ve vkresech technologickch celk


Znalost voblasti norem a jakosti vroby a mont:
 • kontroln nlezy pi GO
 • sestaven kontrolnch nlez pi monti
 • vyhotoven protokol


Znalost voblasti vymovn:
 • prce stheodolitem a nivelanm pstrojem


Asistence pi sestavovn a recertifikace ISOe EMS,BOZP

Pracovn zpsobilost vychz zodborn dlouholet doloen praxe u spolenost:
 • koda Energo
 • koda Power
 • Ekol Brno
 • koda Praha


Ve spolenosti se udruj dal profesn zpsobilosti:
 • jebnick prkazy
 • vazask prkazy
 • svesk prkazy a oprvnn:
  • zkladn kurzy elektroda, plamen, argon, CO
  • plen plamenem, plazmou
  • sttn zkouky plamen, elektroda, argon, C


Firma disponuje nadm pro svoji pracovn innost.

© 2022 Otsar s.r.o.